☰ Menu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
Grafika zawierająca herb Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku

Środa 14.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry,ewidencje,archiwa


W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Szczecinku prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 
 

Sekcja ds. Organizacji i Kadr:

· rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
· rejestr skarg i wniosków,
· rejestr wydanych delegacji służbowych,
· dziennik przepisów (akty normatywne) Komendanta Powiatowego PSP,
· ewidencja pieczęci i stempli,
· ewidencja wydanych upoważnień,
· książka kontroli zewnętrznych,
· rejestr przepisów prawnych dotyczących PSP,
· ewidencja wydanych legitymacji służbowych,
· ewidencja książeczek świadczeń lekarskich,
· ewidencja książeczek zdrowia dla funkcjonariuszy i członków rodzin,
· ewidencja badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
· ewidencja badań lekarskich kierowców,
· ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
· wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

Samodzielne stanowisko pracy ds. Kontrolno – Rozpoznawczych:

· ewidencja wykonywanych czynności kontrolno – rozpoznawczych,
· rejestr (wykaz) rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych na terenie województwa zachodniopomorskiego,
· ewidencja obiektów oddanych do użytkowania,
· ewidencja Zakładów Dużego Ryzyka,
· wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

Samodzielne stanowisko pracy ds. Technicznych

· rejestr wydanych kart drogowych,
· rejestr wydanych kart urządzeń
· ewidencja pojazdów,
· wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

Samodzielne stanowisko pracy ds. Kwatermistrzowskich:

· rejestr kart mundurowych,
· ewidencja odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego,
· ewidencja sprzętu i przedmiotów indywidualnego użytkowania,
· wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy,

Wydział ds. Operacyjno - Szkoleniowych:

· ewidencja zdarzeń,
· ewidencja wyjazdów pojazdów służbowych po za teren powiatu, województwa, kraju,
· ewidencja przyjętych faxów,korespondencji elektronicznej ( E-maili)  i radiowej,
· ewidencja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i poza systemem,
· ewidencja przekazanych rozmów na nr 112,
· wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

Samodzielne stanowisko pracy ds. Finansowych:

· ewidencja środków trwałych,
· ewidencja faktur
· wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza:

· ewidencja wyszkolenia strażaków KP PSP i OSP z terenu powiatu,
· wykaz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy.

Archiwum Zakładowe


Organizację oraz szczegółowy zakres działania archiwum zakładowego reguluje:

Zarządzenie Nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2000 r. Nr 4, poz. 29). Zasady i tryb postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji określa „Instrukcja” stanowiąca załącznik do w/w Zarządzenia.

W Archiwum Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:
· spisy zdawczo-odbiorcze (ułożone numerycznie, jak i według komórek organizacyjnych),
· rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
· księgę nabytków,

Zasób archiwalny Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej stanowią akta wytworzone przez Komendę Powiatową PSP w Szczecinku
Akta znajdujące się w Archiwum Komendy Powiatowej PSP w Szczecinku mogą być udostępnione do celów służbowych, naukowo – badawczych, publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli. Udostępnienie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Zgodę na udostępnienie akt osobom prawnym i fizycznym poza resort spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoba przez niego upoważniona.

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Bakalarz
(2009-05-16 23:26:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Bakalarz
(2009-05-22 19:51:16)
 
liczba odwiedzin: 290497

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X